Kodukampaania

Rõuge Vallavalitsusel ja Tartu Regiooni Energiaagentuuril on käsil Eesti-Läti koostööprojekt „Energiaarukas kogukond“, mille käigus selgitatakse välja meie inimeste energiakasutuse harjumused ning leitakse lahendusi, kuidas igapäevast energiakasutust kodumajapidamistes teadlikumaks ning säästlikumaks muuta.
Seoses projekti tegevustega palume teil vastata küsimustikule (http://bit.ly/energiakysitlus), et saada teada, milline on teie ning teie pere energiatarbimine ja -käitumine. 
OLULINE: enne täitma asumist palume teil üles otsida ja kokku liita oma 2017. aasta energiaarved (sh elektrienergia, soojusenergia ja autokütused) nii energiaühikutes kWh või mahuühikutes (autokütuse puhul liitrites) kui rahaliselt. 
Oleme väga tänulikud, et aitate kaasa Eesti ja Läti energiatarbimise uuringutele, mis võimaldab tõsta energiateadlikkust ja panustada energiatõhususe meetmete väljatöötamisse. 
Energiat!

Tutvu esialgsete uuringutulemustega

Tarbi energiat arukalt!

Tartu Regiooni Energiaagentuur koos Rõuge vallavalitsuse, Vidzeme ühendpiirkonna ja Aluksne linnavalitsusega viivad selle aasta aprillist kuni järgmise aasta augustini ellu projekti “Energiaarukas kogukond”, mille eesmärk on igapäevase aruka energiakasutuse suurenemine koolis, kogukonnas ja kodumajapidamistes. Projektist saavad kasu Rõuge valla majapidamised (korterelamud, korterid, erinevad eramajad), kes on huvitatud oma koduse energiatarbimise mõõtmisest ja analüüsimisest, et leida võimalusi säästmiseks ja nutikamaks energia kasutamiseks. Kõigi huviliste seast valitakse välja 10 majapidamist, kellega tegeletakse kuni 2018. aasta aprillini. Osalevad majapidamised saavad vajalikud seadmed energiatarbimise monitoorimiseks ning nõustamist energia arukaks tarbimiseks. Projektis osalevate majapidamiste esindajad saavad osaleda tasuta õppereisidel Lätis ja Eestis. Lisaks toimub projekti jooksul kogukonnale kolm avalikku energiakasutuse koolitust − jälgige jooksvat infot! Kui teie kodus on juba kasutusel nutikaid lahendusid ja olete nõus neid kogukonnaga jagama, siis võtke samuti ühendust e-posti aadressil energiapark@rauge.ee.

Osale uuringus

Toimunud üritused