Energiavihik

Projekti raames koostati energiavihik järgnevate töölehtedega. Lae alla ja kasuta!

Kuidas tarbivad elektrit arvutid?

Selles katses uurime erinevaid arvuteid: kui palju elektrienergiat need tarbivad töörežiimis ja kui palju ooterežiimis.
Selgitame välja, kumb arvuti on energiatõhusam – kas süle- või lauaarvuti.

 

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

 

Õhu kvaliteet ruumis ja mida selle parandamiseks ise teha saab

Selles katses vaatame, mida tähendab see, kui koolis tunni ajal mõnikord „õhk otsa saab“ ehk õhuhapniku tase
äga palju langeb. Et ruumi siseõhu kvaliteedi muutumist selgemini näha, ronime koos ühte väiksesse telki ning
vaatame, kui kiiresti seal hingamine ebamugavaks muutub ja tekib soov värske õhu kätte saada. Võrdleme, kui
suur on süsihappegaasi sisaldus õhus katse alguses ja lõpus.

 

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

Kuhu kulub meie kodus elekter?

Selles katses uurime, kui palju elektrit kulub meie kodus olevate erinevate seadmete ja kodumasinate
kasutamisel. Arvutame, kui palju kulub nende peale elektrit ja raha aasta jooksul, kui neid tavapärasel moel
kasutame ning arutleme, kas mõne kodumasina võiks säästlikuma vastu välja vahetada või kui suur on pere
võit, kui neid seadmeid läbimõeldumalt kasutada. Mõtle iga seadme puhul, kui sageli seda sinu kodus
kasutatakse ja kui kaua (täistunde nädalas) ning tee arvutused vastavalt enda pere harjumustele. Igas
kodus on kasutusel erinev elektripakett, meie oleme kokku leppinud, et arvestame elektrienergia hinnaks
15 senti kilovatt-tunni eest.

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

Elektripliidi energiatõhusus

Selles katses selgitame välja, milline elektripiit on kõige energiatõhusam, kas keraamiline pliit, induktsioonpliit
või vana elektripliit. Arutleme, kas vana pliidi peaks kiiresti välja vahetama. Millised omadused veel mõjutavad
elektripliidi valikut? Arvutustes võtame elektrienergia hinnaks 15 senti kilovatt-tunni kohta.

 

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

Hoonete energiatõhusus

Selles katses uurime materjale, millega tänapäeval hooneid soojustatakse. Millised on nende omadused? Milline
materjal hoiab soojust paremini? Soojusallikaks on nõu kuuma veega. Uurime, kui kiiresti kuum vesi soojustusmaterjalide
sisse asetatud anumas jahtub.

 

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

Mobiilirakenduste kasutamine keskkonnaseireks?

Me kasutame nutitelefone iga päev. Tunneme ja rakendame paljusid funktsioone, aga ikka on avastada ja
kasutusele võtta palju sellist, mis seni jäänud huvi või tähelepanuta. Vaatame rakendusi ja võimalusi, mille abil
mõõta nutitelefoniga keskkonnanäitajaid ning uurida ümbritseva keskkonna kvaliteeti (selle parandamiseks),
isegi kui meil pole spetsiaalseid mõõteseadmeid. Nutitelefoni saab kasutuda valgusmõõtja ja helitugevuse
mõõtjana ning kehalise aktiivsusega kaasneva energiakulu seireks.

 

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

Kodused valgustid ja nende tõhusus

Selles katses võrdleme erinevaid kodus kasutatavaid lambipirne. Oleme katsesse valinud „sooja“ valgusvärvsusega
pirnid (2600−2700 K), mille valgustustugevus on ka üsna ühtlane (keskeltläbi 800 lm). Seega on
pirnid välistelt näitajatelt võimalikult sarnased ning me saame võrrelda, kui otstarbekas on erinevat liiki pirnide
kasutamine arvestades pirni enda hinda, tema kasulikku eluiga (töötunde) ja kulu elektrile. Kõik arvutused
teeme arvestusega, et valgusti põleb iga päev 8 tundi, seega aastas kokku 2920 tundi. Igas kodus on kasutusel
erinev elektripakett, aga eeldusliku keskmisena võtame elektrienergia hinnaks 15 senti kilovatt-tunni eest.

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

Valgustuse planeerimine ruumi sisekujunduses

Selles katses saame teada, kas erineva seinavärviga ruumides piisab sarnase tugevusega lampidest. Meil on
kolm erineva seinavärviga „ruumi“ ehk kasti ning me mõõdame luksmeetri abil nende valgustatust. Loomulikult
ei ela inimesed päriselt tühjades tubades – kodus on lisaks veel erineva värviga mööblit, aknad jne. Sellegipoolest
näitab katse, kuidas ja mil määral mõjutab seinte värv ruumi valgustatust. Olgu teadmiseks, et hästi
valgustatud ruumis võiks luksmeetri näit olla 250−300.

 

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

Kehade ja pindade temperatuuri vaatlemine läbi termokaamera

Selles katses teeme tutvust termokaameraga, millega uuritakse enamasti hoonete soojapidavust. Seda saab
teha nii seest kui väljast, meie seirame täna klassiruumi seestpoolt. Termokaamera on täppismõõteriist, millega
töötab energiaaudiitor. Sinu ülesanne on teda hoolikalt kuulata ja jälgida ning kaasa mõelda.

 

Lae alla:

Töölehe A4 veebiversioon (PDF)

Töölehe A3 trükiversioon (PDF)

Lae alla töölehtede A4 veebiversioonide komplekt
Lae alla töölehtede A3 trükiversioonide komplekt