Energiapäev 2. veebruaril Aluksne Ernst Glücki nimelises riigigümnaasiumis

Aluksne Ernst Glücki nimelise riigigümnaasiumi õpilased koos oma õpetajate Irena Berzina ja Ligita Krievaga on viimastel kuudel teinud kõvasti tööd selle nimel, et 1. veebruaril saaks nende koolis toimuma rahvusvaheline energiapäev. Sellesarnane üritus toimus täpselt kaks kuud tagasi Rõuge koolis Võrumaal.

Plaanide kohaselt võtab seekordsest energiapäevast osa enam kui 110 õpilast Läti Vidzeme piirkonnast ja Lõuna-Eestist. Energiapäeva korraldamise vastutus lasub eelkõige Aluksne riigigümnaasiumi energiaringi õpilastel – nemad juhendavad sel päeval katsete ja töötubade läbiviimist ning jagavad energiaringis kogutud teadmisi mitte ainult oma emakeeles, vaid ka inglise keeles.

Osalejatele pakutakse läbi mängimiseks katseid, mille abil võrrelda uue ja vana köögitehnika energiatarvet, moodsaid soojustusmaterjale ning arvutite energiatarvet nii töötavatena kui stand-by olekus. Lisaks tutvustatakse, kuidas kasutada nutitelefoni ruumide sisekliima seiramiseks, kui parasjagu pole käepärast ühtki spetsiaalset mõõteriista. Energiapäeva sisse mahub veel palju põnevat nuputamist energia ja selle aruka kasutamise kohta.

Kui kõik katsed ja töötoad lõpetatud, lahutab osalejate meelt teadusteater, mille kannab ette Läti teadus- ja huvikeskus ZINOO.

Vidzeme kandi koolides toimus detsembris ja jaanuaris videokonkurss 6.−9. klasside õpilastele, teemaks otse loomulikult energia arukas kasutamine. Energiapäeval näeme konkursi parimaid videoid ja elame kaasa nende auhindamisele.

Energiapäev lõpetatakse kõigi korraldajate tänamise ning magusa üllatusega.

Energiahariduse edendamist ning energiapäevade toimumist Eestis ja Lätis rahastab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm projektiga Energiaarukas kogukond” (www.trea.ee/sec).

Ühtlasi käib Vidzeme ja Lõuna-Eesti kodumajapidamistes energiaseire: mitmed pered peavad energiapäevikut ning kasutavad kodus erinevaid seireseadmeid, et üheskoos energiaaudiitoritega leida arukaid lahendusi energia kokkuhoiuks.

ENERGIAT! KASUTA ARUKALT

Energiapäev 1. detsembril Rõuge põhikoolis

Reedel, 1. detsembril toimus Rõuge põhikoolis energiapäev, kus osalevad õpilased Rõuge, Haanja, Alūksne, Valmiera ja Lizumsi koolidest.

Tegu on Rõuges traditsioonilise üritusega, mida korraldatakse vahelduva sagedusega juba alates aastast 2004. Erinevatest rahvusvahelistest projektidest võimendust saanud idee on enam kui kümne aastaga kasvanud üha uutele tasemetele ning käesoleval aastal toimub energiapäev üle kahe aasta taas, seekord Eesti-Läti koostööprogrammi projekti “Energiaarukas kogukond” toetusel ja suuremana kui kunagi varem.

Juba õppeaasta algusest saati on koolides projekti raames käimas energiakampaania “ENERGIAT! Kasuta arukalt. Enerģija ir prieks!” Rõuge kooli õpilased, kes on alates oktoobrist osalenud energiaringis ja seal erinevaid energiateemalisi katseid teinud, viisid energiapäeval neidsamu katseid läbi külalistele Haanja ja Läti projektipartnerite koolidest. Katsed võimaldasid õpilastel ise läbi teha ja mõelda, kui energiaarukad on meie kodused valgustid ja elektriseadmed, millele mõelda hoonete soojustust planeerides, mida peaks teadma ruumi siseõhu kvaliteedi kohta jne.

Veel tutvustasid Tartu Regiooni Energiaagentuuri eksperdid noortele termokaamera kasutamise võimalusi ning Tartu Eksperimentaalse Rattatehase spetsialistid näitasid kohapeal “puust ja punaselt”, kust tuleb elekter ja kui palju ihurammu on tarvis, et muidu nii igapäevasena näivate seadmete elektrivajadus täita. Õpilased said võistelda jalgratastega energia tootmises, et sellega vett soojendada. Kohal oli ka AHHAA teaduskeskus, mis viis läbi lõbusa ja hariva teadusteatri etenduse.

Energiapäeval autasustatati ka Võru maakonna põhikoolide videokonkursi “Olen arukas energiatarbija!” võitjaid.