Eesti-Läti pilootkodude energiaseire

Analüüs väljendab autorite informatsiooni ja üldistusi. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.

Pilootkodude seire toimus detsembrist 2017 aprillini 2018 (standardseire periood vältas 1 kuu).

.

.

ENERGIASEIRE TULEMUSTE ÜLDISTUSI

 • Valimisse võeti 10 kodu Rõuges, Võrus ja Tartus ning 10 kodu Aluksnes ja selle lähistel. Eesti
  seirepered on mõneti suuremad (0,5 pereliikme võrra), ka kodud on 7 m2 suuremad.
 • Läti seirekodudes on elektrienergia ja soojusenergia tarve mõneti suurem kui Eestis, elektril
  20%, soojusel 25%.
 • Eesti seireperedes on rohkem autosid (0,2 võrra) ning sestap sõidetakse ka kümnendiku võrra
  rohkem autoga. Seevastu keskmine kütusekulu on Läti peredes keskmiselt suurem.
  Autokütusele kuluv raha on hinnaerinevuse tõttu eesti peredes.
 • Olulisim erinevus Eesti‐Läti seiretulemustes on kodude sisekliimas. Eesti kodud on kraadi võrra
  soojemad Läti kodudest. Eesti kodudes on seetõttu ka mõneti kuivem õhk. Kuid läti kodudes
  on keskmiselt väga kõrge, kriitilisele lähedane CO2 (997 ppm) ja keskmine maksimaalne näitaja
  ulatub lausa 1517 ppm‐ni.